Over ons

Pluktuin van Geesje is een plek voor iedereen om te genieten en kennis te nemen van hoe op natuurlijke wijze voedsel geproduceerd kan worden.

Droom wordt werkelijkheid
Na allerlei omzwervingen op zoek naar grond om onze diepgewortelde wens werkelijkheid te laten worden zijn we in 2019 van start gegaan. De pluktuin bevindt zich aan de noordrand van het recreatiegebied Geestmerambacht waar we als kinderen recreëerden, vlakbij de stad Alkmaar waar we allebei zijn opgegroeid. Op 2 hectare worden fruit- en notenbomen gecombineerd met kleinfruit. Tussen de bomenrijen worden groenten, bloemen en voedergewassen verbouwd. Het houden van schapen en varkens, en in de toekomst dubbeldoelkippen, draagt bij aan het sluiten van de kringlopen. Met ons open karakter in de vorm van een pluktuin is iedereen welkom om onbespoten producten te komen plukken en als de kippen er zijn, eieren te rapen. Alle producten van het bedrijf zijn bestemd voor de rechtstreekse afzet.

Yoram en Sarai
Yoram was werkzaam in de biologisch-dynamische fruitteelt en werkt momenteel op verschillende zorgtuinderijen voor een antroposofische zorginstelling, heeft de Warmonderhof opleiding voor biologisch-dynamische stadslandbouw afgerond en is op vier verschillende biologisch(-dynamisch)e bedrijven werkzaam geweest.
Sarai geeft les in ambachtelijke druktechnieken, heeft gewerkt op een biologisch-dynamisch bedrijf en de Warmonderhof opleiding met Yoram mee gevolgd.

Aanleiding voor de start
Tijdens de studie aan de Warmonderhof voor biologisch-dynamische landbouw in de richting stadslandbouw ontstond er geleidelijk het plan om samen een plek te creëren die open is voor iedereen om te genieten en kennis te nemen van hoe op natuurlijke wijze voedsel geproduceerd kan worden. We willen gewassen op biologisch-dynamische en natuurinclusieve wijze telen. Dit betekent dat we streven naar gesloten kringlopen (circulair), naar een gezonde bodem voor planten en dieren en het verhogen van de biodiversiteit. Yoram heeft het plan zo in elkaar gezet dat alle bedrijfstakken elkaar aanvullen om als gezond, vitaal systeem te functioneren.

Kernwaarden
Recreatief – Educatief – Helende werkomgeving – Verhogen van de biodiversiteit – Natuurinclusief – Gesloten kringlopen / Circulaire bedrijfsvoering – Onbespoten fruit – Geen gebruik van fossiele brandstof – Niet-kerende grondbewerking – Koolstofvastlegging – Optimaal dierenwelzijn – Rechtstreekse afzet – Ecologische en maatschappelijke meerwaarde

Links
Op het Platform Groen Kapitaal van de provincie Noord-Holland wordt ons initiatief gepresenteerd. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland noemt ons op hun partnerkaart en deelt onze updates met enige regelmaat in hun nieuwsbrief. We staan op de website van natuurinclusieve initiatieven. Tijdens de eerste aanplant is er een interview met ons geplaatst in het Alkmaars Weekblad. Shuffle Magazine heeft een mooi artikel geschreven over de pluktuin. Via Buurderij Alkmaar, een digitaal netwerk van ‘Buren’ die rechtstreeks bij de lokale boeren kopen, worden onze ontwikkelingen gedeeld. We hebben een Facebookpagina waarmee we mensen op de hoogte houden en er wordt een Instagram account bijgehouden.